Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jabłonnie
  • :
  • :
 
 

SKKT

 

 

\ZSP

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 2022/23

„Wędruj z nami”

Konkurs trwa od 22.11.2022r.  -  13.03.2023r.


I Przepisy ogólne

I.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „TRAMP” w Jabłonnie.
I.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów. Tematem tegorocznego konkursu jest wspólne wędrowanie i pokazanie piękna przyrody na szlakach turystycznych(pieszych, rowerowych, kajakowych, górskich ). W konkursie można wykorzystać zdjęcia wykonane w czasie rajdów PTTK jak i wędrówek indywidualnych.
I.3. W Konkursie może brać udział każdy uczeń  naszej szkoły.
I.4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
I.5. Dla zwycięzców  przewidziane są atrakcyjne nagrody.
W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy w dwóch kategoriach: klas III-IV oraz klas V-VIII;  przewidziane są również wyróżnienia.

II Przepisy dotyczące prac

II.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii o minimalnym formacie 15x20 (lub większe).
II.2. Każdą pracę należy zaopatrzyć w informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa, oraz należy zatytułować wykonane zdjęcie. Informacje zapisujemy na dodatkowej kartce i przyklejamy na odwrocie zdjęcia.

II.3. Uczestnicy konkursu dołączają również oświadczenie, że są autorami nadesłanych zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

II.4. Fotografie wraz z informacją zawartą w punkcie II.2, II.3  można

   -   dostarczyć do sekretariatu szkoły w Jabłonnie w kopercie z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny

       lub

   -  przesłać zdjęcia w podpisanym folderze na adres szkoły:  jagala@wp.pl

Przesłane zdjęcia będą wywołane przez internet po uiszczeniu odpowiedniej opłaty:

1zdjęcie formatu A4 - 4zł.

 Opłaty należy dokonać u opiekunów koła: L. Cieżuch, A. Wieczorek - Roguszka, M. Mądra po wysłaniu zdjęć na e-maila.


II.4. Dopuszcza się zdjęcia wykonane w technice fotografii czarno-białej lub barwnej, wyklucza się obrazy wydrukowane komputerowo.
II.5. Na pracach nie należy umieszczać żadnych danych (np. daty, ozdobne ramki itp.).
II.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
II.7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

III Terminarz

III.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 13 marca 2023 roku.
III.2. Fotografie nadesłane po terminie będą zdyskwalifikowane.
III.3. Jury Konkursu składa się z: opiekuna SKKT (organizator), szkolnego plastyka, oraz sponsorów lub osób przez nich wyznaczonych.
III.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 21 marca 2023r. Decyzja Jury jest ostateczna.
III.5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSP w Jabłonnie.
III.6. Rozdanie nagród nastąpi podczas wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w czasie  

XV  WIOSENNEGO RAJDU WIOSKA 2023 .

IV.  Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

IV.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej naszej szkoły

www.zspjablonna.pl 

IV.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wystawach pokonkursowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jabłonnie
ul Nowotomyska 9
64-308 Jabłonna
tel.61 44 43 193

Formularz kontaktowy
Osób online: 1

Zespoł Szkolno Przedszkolny - www.szkola.zspjablonna.pl 2015 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .
stat4u