Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jabłonnie
 • :
 • :
 
 

DOKUMENTY

Na początku roku szkolnego 2021/22 Rada Pedagogiczna zatwierdziła następujące dokumenty:

 • Statut szkoły
 • Koncepcję Pracy Zespołu
 • Plan Pracy Zespołu
 • Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania

W szkole opracowano również:

 • Terminarz spotkań z rodzicami
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Plan posiedzeń Rad Pedagogicznych
 • Raport Ewaluacji Wewnętrznej
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin przyznawania stypendium
 • Regulamin biblioteki

Wszystkie dokumenty są do wglądu w sekretariacie szkoły. Z każdym rokiem szkolnym podlegają one ewaluacji.Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jabłonnie
ul Nowotomyska 9
64-308 Jabłonna
tel.61 44 43 193

Formularz kontaktowy
Osób online: 1

Zespoł Szkolno Przedszkolny - www.szkola.zspjablonna.pl 2015 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .
stat4u